Suomen leirikouluyhdistys – Lägerskolföreningen i Finland ry

Suomen Leirikouluyhdistys – Lägerskolföreningen i Finland ry har verkat sedan 1975. Föreningen är tvåspråkig.

Föreningens mål är att :
• sprida lägerskolidén i Finland
• utvidga lägerskolverksamheten
• få in lägerskolpedagogiken i lärarutbildningen
• ge sakkunnig hjälp
• idka nordiskt samarbete

Föreningen publicerar lägerskolmaterial samt tidningen Leirikoulu – Lägerskola.

Föreningen upprätthåller ett eget lägerskolcenter på Sveaborg. Mera information om Hostel Suomenlinna här!

Bli medlem!

Bli medlem i lägerskolföreningen! Skicka e-post: sly@suokki.fi

Medlemsavgifter 2022:
Ordinarie 25,00 €
Föreningar och organisationer 35,00 €
Lägerskolcentra 110,00 €
Kommuner 110,00 €

Styrelse

Styrelse 2023
Juha Kuronen (Styrelsens ordförande)
Benita Björkell
Sarianna Alho
Selma Närkki
Tuija Laitinen
Jari Ahola
Hannes Rantakangas (suppleant)
Elise Kurtén (suppleant)