Blanketter

Tillstånd för lägerskola och penninginsamling

Det är bra att i god tid få reda på vem som inte deltar i lägerskolan. Den som inte deltar skall placeras i någon annan klass under lägerskolan. Ta också reda på vilka elever och vårdnadshavare som vill delta i den frivilliga penninginsamlingen. Fastän eleven inte deltar i penninginsamlingen har han/hon ändå rätt att delta i lägerskolan.

Ladda ner här

Plan för penninginsamling

Planera penninginsamlingen tillsammans med föräldrarna och eleverna i god tid före lägerskolan. Det är bra om läraren tidigt kan få en uppfattning om i vilken mån föräldrarna och eleverna är villiga att satsa på projektet. Alla skall ha klart för sig till vad pengarna behövs och hur mycket. Utse ansvarspersoner som sköter kontot och informerar om hur insamlingen fortskrider. Om inte målet i pennininsamlingen nås, går det alltid att förkorta lägerskolan eller inhibera den helt.

Ladda ner här

Lägerskolkontrakt

Före lägerskolan skall läraren tillsammans med eleverna göra upp spelregler. Med gemensamma spelregler blir lägerskolan trevligare för alla. Genom att skriva under kontraktet förbinder sig alla till reglerna.
Värt att fundera över

-Uppförande: hänsyn, beteende i matsalen och ute i naturen, säkerhetsaspekter.
-Mobiler och andra elektroniska apparater
-Fickpengar
-Läggdagstider
-Straffåtgärder, om de behövs
-Hur agera vid olyckor
-I vilka aktiviteter får eleven inte delta
-Vad är speciellt förbjudet

Ladda ner här

Plan för lägerskolan

I god tid före lägerskolan skall läraren göra upp en skriftlig verksamhetsplan. Rektorn skall godkänna planen och föredra den för direktionen. Verksamhetsplanen skall läggas till skolans årsplan.
I verksamhetsplanen kan ingå

-Lägerskolans mål och hur den kan integreras i de olika ämnena.
-De ansvariga lärarna samt andra övervakare
-Ansvarsområden och arbetsfördelning
-Elever som deltar.
-Elever som blir kvar i skolan och hur deras undervisning ordnas.
-Datum och plats för lägerskolan
-Researrangemang
-Kost- och logiarrangemang
-Budget
-Spelregler
-Försäkringar
-Säkerhetsarrangemang, tex om en olycka är framme
-Hur ordnas sjukvården, medicinering etc.
-Material från skolan

Ladda ner här

Checklista

Diskutera med föräldrarna och eleverna vad det lönar sig att ta med till lägerskolan. För mycket pengar och värdefulla saker är onödigt att ta med. Läraren kan göra upp en checklista på vad som behövs med. Eleverna kan då lätt kontrollera att allt nödvändigt är med. Olika lägerskolor har olika behov av utrustning men här är ett förslag.

Ladda ner här

Njut av tillvaron

Hur skall man klä sig på en lägerskola? Förbundet för Natur- och Miljöskolor i Finland har gjort upp instruktioner om hur man skall klä sig för en dag utomhus. Med pappersdockor kan eleverna öva rätt klädsel.

Ladda ner här