Försäkringar

Olika kommuner har olika försäkringar. Före lägerskolan skall läraren tillsammans med rektorn utreda hurudana försäkringar skolan har. Försäkringar som tas, förutom skolans egna, kan betalas från de insamlade pengarna.

Eleverna 
Om lägerskolan är inskriven i skolans årsplan är kommunen ansvarig att ersätta möjliga skador och olyckor. Kontrollera dock elevernas försäkringsskydd med din rektor. Lägerskolan anses som skoldagar och därför borde elevernas försäkringsskydd vara det samma som under vanlig skoltid. Oftast täcker försäkringen endast olycksfall och inte sjukdom eller skador på egendom.
Vårdnadshavaren kan skaffa en personlig reseförsäkring åt sitt barn, men det lönar sig att kolla hemförsäkringsvillkoren först. Läraren kan ta en gruppförsäkring för hela gruppen. Om lägerskolan hålls utomlands är en reseförsäkring nästan ett måste, sjukvårdskostnaderna utomlands kan vara väldigt höga. Diskutera försäkringsfrågorna med vårdnadshavarna.

Lärarna 
Då lägerskolan är inskriven i skolans årsplan anses lägerskolan som en tjänsteresa och då är läraren olycksfallsförsäkrad enligt lagen. Även annan skolpersonal som t.ex. skolgångsbiträden är försäkrade. Endel kommuner betalar reseförsäkring, resegodsförsäkring och ansvarsförsäkring för sina anställda. Ta reda på hur det är i din kommun.

Övervakarna 
Övervakarna är privatpersoner och alltid själva ansvariga för sina egna försäkringar. En olycksfallsförsäkring rekommenderas. Om lägerskolan hålls utomlands rekommenderas även en reseförsäkring och en resegodsförsäkring.