Publikationer

Att läsa mer och referenser

Eduskunnan oikeusasiamies. AOA Pajuojan päätös dnro 3535/2014. Vanhempia ei voi vaatia maksamaan lapsen palautusta leirikoulusta.

Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ) ohjeita opettajalle: OPPIMAAN KOULUN ULKOPUOLELLE 

Opetushallitus 2014. Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi. Opetushallituksen muistiot 2014:3.

Savolainen L. 2012. Kuntakysely. Perusopetusta tukevien koulun ulkopuolisten oppimisen palveluiden käyttö. Suomen nuorisokeskukset ry & LYKE-verkosto.

Opetushallitus 2006. Kouluretkien ja leirikoulujen maksuttomuudesta ohjeet. Opetushallituksen tiedote 4/2006.

Vanhempainliitto. Vanhempainyhdistystoimintaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Opinnäytetyöt ja gradut

Kaakkomaki, K.& Kauppila, M. 2015. Leirikoululähettiläiden matka – Opettajien tarpeita ja ajatuksia leirikoulutoiminnasta. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Saatavilla täällä

Jantunen, S. 2013. Leirikoulu kasvatuksen välineenä. Ohjaajien ja opettajien näkemyksiä. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma. Saatavilla täällä

Ikonen, S. 2011. Luottamusta leiriltä. Ryhmäytymistä tukeva leirikoulu osana joustavaa perusopetusta. Metropolia ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Saatavilla täällä

Kupiainen, J., Lassi, S. & Mänttäri, T. 2007. Oppimisen aikaa, elämysten taikaa. Moniammatillinen leirikoulutuote kuudesluokkalaisille. Lahden ammattikorkeakoulu. Fysioterapian koulutusohjelma. Saatavilla täällä

Selkämö, M. 2001. Leirikoulu opiskelijan silmin. Luokanopettajaksi opiskelevien kokemuksia leirikouluharjoitteluista syksyllä 2000. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Saatavilla täällä