Jokaisella lapsella on oikeus leirikouluun!

Suomen leirikouluyhdistys – Lägerskolföreningen i Finland ry on toiminut Suomessa vuodesta 1975. Yhdistyksen tehtävä on toteuttaa ja kehittää leirikoulutoimintaa sekä muuta koulun ulkopuolista oppimista valtakunnallisesti. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi pääsee leirikouluun peruskoulunsa aikana varallisuuteen katsomatta.

Mitä me teemme:
- kehittämme koulun ulkopuolista oppimista ja leirikoulutoimintaa
- tiedotamme alan ajankohtaisista asioista. Julkaisemme Leirikoulu-Lägerkola -lehteä ja kokoamme tärkeimpiä uutisia nettisivuillemme
- järjestämme koulutustoimintaa opettajille, jäsenillemme sekä nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisille
- kehitämme pohjoismaista yhteistyötä. Pidämme tiiviisti yhteyttä pohjoismaisiin sisarjärjestöihimme
- kehitämme valtakunnallisia hankkeita
- kehitämme kestävän kehityksen työtä sekä ympäristökasvatusta ja viestimme siitä tiedotuskanaviemme kautta

Yhdistys ylläpitää omaa leirikoulukeskusta Suomenlinnassa. Tutustu Hostel Suomenlinnaan täällä!

Strategiakäsikirja 2028

Toimintasuunnitelma 2023

Toimintakertomus 2021 

 

ARVOMME

Yhdenvertaisuus

Kohtaamme kaikki ihmiset samanarvoisena yksilöllisiin ominaisuuksiin katsomatta. Yhdenvertaisuus on pedagogiikkamme kulmakivi ja pyrimme kaikessa toiminnassamme edistämään sen toteutumista.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys syntyy luottamuksesta, vuorovaikutuksesta sekä osallistumisesta. Leirikoulutoiminta tukee kaikkia näitä osa-alueita: toiminta kasvattaa nuoria ryhmässä toimimiseen erilaisissa tilanteissa kouluympäristön ulkopuolella. Näemme yhteisöllisyyden yksilön hyvinvointia lisäävänä tekijänä, ja ryhmässä toimimisen voimavarana sekä aikuisten, että lasten keskuudessa.

Osallisuus

Lapsilla ja nuorilla on oikeus olla mukana heitä koskevassa päätöksenteossa ja heidän mielipidettään on kuultava. Leirikoulu tarjoaa oppilaille oivan tilaisuuden osallistua ja vaikuttaa koko prosessiin aina suunnittelusta varainkeruuseen. Pyrimme tukemaan osallisuuden toteutumista leirikouluprosessissa tarjoamalla opettajille tietoa sekä valmiita työkaluja toiminnan toteuttamisen tueksi.

Hyvinvointi

Ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu kaikista näistä osa-alueista. Leirikoulutoiminta on luonteeltaan kokemuksellista ja oppimisen keskiössä ovat pää, käsi ja sydän – ajatus, toiminta sekä tunteet. Ulkona oppiminen ja aktiivinen toimijuus tukee sekä fyysistä, että psyykkistä hyvinvointia, ryhmässä toimiminen sekä yhteisöllisyys puolestaan edistävät yksilön sosiaalista hyvinvointia. Toiminta kannustaa nuoria terveellisiin elämäntapoihin.

Kokemuksellisuus

Leirikoulutoiminta pohjautuu kokemukselliseen oppimiskäsitykseen, jonka keskiössä ovat oppijan omakohtaiset kokemukset sekä niiden reflektointi. Parhaimmillaan toiminta tuottaa elämyksiä sekä onnistumisen iloa, mikä tuo positiivisia vaikutuksia myös arjen koulutyöhön.

Kestävä elämäntapa

Kaiken toimintamme lähtökohtana on kestävä elämäntapa ja siihen kasvaminen sekä kasvattaminen. Huomioimme toiminnassamme kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden. Toimintaamme ohjaa vuosittain päivitettävä kestävän kehityksen ohjelma konkreettisine tavoitteineen. Viestimme ja kannustamme kestävään elämäntapaan kaiken toiminnan yhteydessä.

 

Liity jäseneksi!

Tue toimintaamme liittymällä jäseneksi!
Ota yhteyttä: sly@suokki.fi

Jäsenmaksut 2023
Leirikoulukeskukset 110 €
Henkilöjäsenet 25 €
Yhteisöt ja yritykset 35 €
Kunnat 110 €

Hallitus

Suomen Leirikoulyhdistyksen hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa. 
Jäsentemme edustajat voivat asettua ehdolle hallitukseen.

Hallituksen kokoonpano 2023

Hallituksen puheenjohtaja: Juha Kuronen
Varapuheenjohtaja:

Hallituksen jäsenet:

Benita Björkell
Sarianna Alho
Selma Närkki
Tuija Laitinen
Jari Ahola
Hannes Rantakangas (varajäsen)
Elise Kurtén (varajäsen)